Projekt Pelaren

Ett hus som verkligen syns och som fullt ut andas hyresgästernas varumärke – mitt i det nya Söderstaden. 50 000 bilpendlare passerar byggnaden varje dag och den finns dessutom i blickfånget när världsartister är på besök.

Ett landmärke med stjärnglans i nya Söderstaden

Hi3G Access (telekombolaget 3) är vår första och största hyresgäst i fastigheten Pelaren på Pastellvägen, de kommer att hyra cirka 70 % av den totala lokalytan på 21 000 kvm. De flyttar in under sensommaren 2018. Ytterligare två hyresgäster kommer att flytta in i kontorsbyggnaden. Stokab, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag, planerar att vara på plats i slutet av 2018 och konsultföretaget Ebab flyttar in i början av 2019.

Byggnaden ger goda möjligheter för hyresgäster att skapa ett eget hus, helt utifrån hur de vill visa upp sina varumärken och egna värderingar. 

Ljusgårdar, parkering och restaurang

Huset har tre ljusgårdar som delar upp byggnaden i flera delar, men för att få huset att kännas som en helhet har arkitekterna lagt energi på att få ljusslitsarna att höra ihop med resten av fasadytan. Tornet på 12 våningar (ovan mark) ska hänga ihop med den lägre delen, som är fem våningar hög. Tornet möter gångbron över till Globen och ett entrétorg skapas på bron. Det finns rum för cirka 2 000 arbetsplatser i byggnaden. Huset har två garageplan som nås från Pastellvägen via en ramp.

Garaget kommer även att vara tillgängligt för allmänheten. Det kommer finnas en restaurang i bottenplan med ingång från Pastellvägen, som kommer vara öppen både för hyresgäster och för allmänhet. 

Se utvecklingen från juni 2016 till december 2017 via filmen nedan.

Miljöklassad byggnad

Pelaren projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå Very Good.

Systemet täcker hela byggprocessen, allt från byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Fastighetsinformation

Inflytt Q3 2018
Byggår 2016-2018
Lokalarea (LOA) cirka 21 000 kvm
Parkering Upp till 220 platser i garage
Entreprenör PEAB och Zengun - totalentreprenad
Arkitekt Strategisk Arkitektur