Våra fastigheter i Solna Business Park

Fasad på byggnaden i ljus puts och ärgad koppar

Fräsaren 9

Adress: Svetsarvägen 22
Total uthyrningsbar yta: 9 539 kvm
Byggår: 1962

Förädlingsprojekt

Fräsaren 10

Fräsaren 10

Adress: Svetsarvägen 24
Total uthyrningsbar yta: 11 613 kvm
Byggår: 1964

Fräsaren 11

Fräsaren 11

Adress: Englundavägen 2-4, Svetsarvägen 4-10
Total uthyrningsbar yta: 39 264 kvm
Byggår: 1962

Fräsaren 12

Fräsaren 12

Adress: Svetsarvägen 12-18, 20, 20A
Total uthyrningsbar yta: 36 605 kvm
Byggår: 1964

Sliparen 1

Sliparen 1

Adress: Ekensbergsvägen 115, Svetsarvägen 1-3
Total uthyrningsbar yta: 4 782 kvm
Byggår: 1963

Förädlingsprojekt

Sliparen 2

Sliparen 2

Adress: Ekensbergsvägen 113, Svetsarvägen 3-5
Total uthyrningsbar yta: 22 749 kvm
Byggår: 1964

Smeden 1

Smeden 1

Adress: Englundavägen 6-14, Smidesvägen 5-7, Svetsarvägen 5-17
Total uthyrningsbar yta: 45 036 kvm
Byggår: 1967

Svetsaren 1

Svetsaren 1

Adress: Englundavägen 7-13
Total uthyrningsbar yta: 40 139 kvm
Byggår: 1964

Yrket 3

Yrket 3

Adress: Smidesvägen 2-8
Total uthyrningsbar yta: 7 410 kvm
Byggår: 1982