Våra projekt

Förädlingsprojekt har Fabege arbetat med under många år. För varje projekt skapar vi en noga utvalda arbetsgrupp med rätt kompetens och erfarenhet för att nå de mål som både vi själva och våra kunder har.

Utveckling i tätt samarbete med kunden

En målsättning är att attrahera långsiktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter som kan förädlas utifrån kundens specifika behov.

Mark och fastigheter förvärvas, förädlas och övergår sedan till förvaltning inom koncernen, eller avyttras. Den långsiktiga planeringen sker ofta i samarbete med respektive kommun. Tillsammans skapas visioner för hur områden ska utvecklas på bästa sätt.

Nybyggnation och mer omfattande projektutveckling sker enligt principerna för bland annat Miljöbyggnad.

Pågående projekt

Genomförda projekt