Våra projekt

Förädlingsprojekt har Fabege arbetat med under många år. För varje projekt skapar vi en noga utvalda arbetsgrupp med rätt kompetens och erfarenhet för att nå de mål som både vi själva och våra kunder har.

Utveckling i tätt samarbete med kunden

En målsättning är att attrahera långsiktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter som kan förädlas utifrån kundens specifika behov.

Mark och fastigheter förvärvas, förädlas och övergår sedan till förvaltning inom koncernen, eller avyttras. Den långsiktiga planeringen sker ofta i samarbete med respektive kommun. Tillsammans skapas visioner för hur områden ska utvecklas på bästa sätt.

BREEAM är vårt processverktyg

Genom att se till helheten när det gäller människor, miljö och ekonomikan vi bidra positivt i de områden där vi är verksamma, med målet attskapa levande, attraktiva och trygga stadsdelar för boende och vårakunders medarbetare. För att kvalitetssäkra våra projekt arbetar vi med miljöcertifieringssystemet BREEAM, som omfattar byggnaderna men även deras sociala och miljömässiga på verkanpå omgivningen.