Genomförda projekt

Nedan finner du ett urval av Fabeges ny- och ombyggnadsprojekt de senaste åren. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.