Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners.

Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.

Vi utvecklar för våra kunders framgång

Stockholm är Sveriges ekonomiska tillväxtmotor och Fabege är en del av den framgångssagan. Vi skapar goda och hållbara arbetsmiljöer som sträcker sig långt utanför husens väggar. Vi vet att engagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång, och för att skapa engagemang behövs mer än ett fint kontor.

Moderna lokaler i områden med hög tillväxt

Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet, Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business ParkHammarby Sjöstad och Haga Norra. Vi är till exempel den största kommersiella fastighetsägaren i Hammarby Sjöstad, och vi äger och förvaltar mer än 90 procent av kontoren i Arenastaden.

Vår operativa verksamhet är indelad i tre affärsområden: Förvaltning, Transaktion samt Förädling.

Våra stadsdelar får hela livet att fungera

Vi skapar levande stadsdelar med moderna, hållbara kontor i spårbundna lägen. Det är Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad goda exempel på. Här finns väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter att cykla till arbetet, utvecklad service med butiker och restauranger samt sköna, tillgängliga grönområden. Vi utvecklar stadsdelar som får hela livet att fungera.

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Vår ständiga strävan är att utveckla långsiktigt attraktiva och hållbara områden och stadsdelar. Målsättningen är att hela det befintliga fastighetsbeståndet ska certifieras enligt BREEAM In-use.

Fabeges hållbarhetsarbete innebär att vi ska vara långsiktigt uthålliga och framgångsrika för våra kunder, medarbetare och ägare. Vi arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Med vårt koncept vågar vi påstå att Fabege tänker annorlunda än andra fastighetsbolag. Vi nöjer oss inte med att utveckla attraktiva kontor. Vi är våra kunders partner och utvecklar stadsdelar som skapar engagemang och trivsel – stadsdelar som skapar förutsättningar för våra kunders framgång.

Snabbfakta

Per 31 mars 2018

Antal fastigheter: 90
Fastighetsvärde: 61,4 Mdkr
Hyresvärde: 2,6 Mdkr
Uthyrningsbar yta: 1,1 miljoner kvm
Fokusområden: Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och Haga Norra
Antal anställda: 167
Vår organisation: Läs mer om vår organisation här.