Konkurrensbeskrivning

Här presenterar vi oss på Fabege tillsammans med våra konkurrenter på fastighetsmarknaden.

Renodling och koncentration

Svenska börsnoterade fastighetsbolag 2016

Genom de senaste årens arbete med renodling och koncentration av fastighetsportföljen är Fabege nu en av de mest specialiserade aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. 

Källa: Leimdörfer