Vår organisation

Fabeges organisation stödjer den dynamiska affärsmodellen, vars syfte är att skapa värden oavsett konjunkturläge.

Fabege har en icke hierarkisk organisation där företagets alla funktioner anslutna till tre områden som verksamheten bedrivs genom, Förvaltning, Förädling och Transaktion.

Huvudkontoret med koncernchef och koncernstaber är baserat i Stockholm.